THT Xây lắp tiến hành Khoan cọc thí nghiệm đầu tiên – Đổ bê tông cọc Trụ sở HNT Group

Sáng ngày 5/1/2022, tại công trường thi công Trụ sở HNT Group. THT Xây Lắp – Nhà thầu chính dự án đã cho khoan cọc bê tông thí nghiệm đầu tiên tại Dự án, đây là 1 mốc quan trọng, mọi công tác chuẩn bị và tiến hành đều được giám sát an toàn và theo đúng TCVN. Sau đó tiến hành đổ bê tông cọc P34. Đến 8/1, công việc này đã hoàn tất.

Với đội ngũ kỹ sư với trình độ chuyên môn cao, bề dày kinh nghiệm lớn, chuyên nghiệp cũng như sự quan tâm đặc biệt của ban lãnh đạo Chủ đầu tư nên mọi công tác làm việc đều thuận lợi. Là một trong những bước quan trọng trong nền móng một Dự án. Cọc thử P34 được bắt đầu đổ từ sáng 8/1. Cọc có đường kính 0,6m, dài 42,8m. Nhà thầu đã đổ hơn 12 khối bê tông để thi công cọc này.

Công tác kiểm tra trạm trộn MHDI-9 phục vụ công tác cọc khoan nhồi

Triển khai công tác Khoan cọc bê tông thí nghiệm P34

Công tác đổ cọc bê tông thí nghiệm P34 dự án HNT Group

 

Trả lời