THT XÂY LẮP – UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ

Trải qua chặng đường hơn 8 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, với những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn thi công các công trình lớn. Công ty Cổ phần đầu tư Xây lắp THT đã đáp ứng được những nhu cầu rất thiết thực của con người và xã hội.

      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THT

 

LIÊN HỆ